Kontakt z nami

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Łączna 28
tel./fax: (033) 475-75-00/(33) 475-75-51
e-mail: kancelaria@pup.zywiec.pl
Godziny otwarcia Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu:
7.00 – 15.00
Godziny przyjmowania interesantów:
7.30 – 13.30

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która: spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), którego brzmienie jest następujące:

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  •  przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Powyższą korespondencję  prosimy kierować na:
kancelaria@pup.zywiec.pl
lub
sekretariat@pup.zywiec.pl

WITAMY

Witamy na stronie Powiatowego Urzędu Pracy. Możecie się tutaj zapoznać z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezrobociem oraz jego zapobieganiem.

Zamieszczamy informacje zarówno dla bezrobotnych jak i pracodawców.

Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Żywcu.

Urzędem kieruje mgr Beata Kliś
Siedziba - Żywiec ul. Łączna 28

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu, z dnia 29 stycznia 2014 roku następujące dni, będą dniami wolnymi od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu:
- 20 czerwca 2014 roku (piątek) z tytułu święta przypadającego 3 maja (w sobotę)
- 24 grudnia 2014 roku (środa) z tytułu święta przypadającego 1 listopada (w sobotę)

DLA BEZROBOTNYCH \ Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

URZĄD \ Aktualności

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

DLA BEZROBOTNYCH \ Poradnictwo zawodowe

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

URZĄD \ Aktualności

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

URZĄD \ Aktualności

więcej »

PROJEKTY UNIJNE \ Projekty realizowane przez inne podmioty

więcej »

URZĄD \ Analizy i opracowania

więcej »